təlatüm

təlatüm
is. <ər.>
1. Tufan, bərk ləpələnmə, dalğalanma, coşma. Dənizdə . . elə bir təlatüm var idi ki, heç deməyə gəlməz. Ə. S.. Təlatümə gəlmək – bərk dalğalanmaq, ləpələnmək, coşmaq. Bir azdan sonra, bərk yel əsib tufan qopdu, dərya təlatümə gəldi. (Nağıl). Təlatümə gətirmək – bərk dalğalatmaq, ləpələndirmək, coşdurmaq. Gilavar dənizi təlatümə gətirdi. M. Hüs.. // Obrazlı təşbehlərdə. Sənin varlığından bir an içində; Milyon təlatümlər, tufanlar keçir. N. Xəzri. Hisslər, döyüntülər təlatümündə; Üzür Cəmilənin fikri, xəyalı. B. V..
2. məc. Çaxnaşma, vəlvələ, həyəcan, keşməkeş. Təlatümə gəlmək – həyəcanlanmaq, coşmaq. Təlatümə gətirmək – həyəcana gətirmək, hərəkətə gətirmək, çaxnaşdırmaq, təlaşa salma. Bu dastan. . Yavərin sinəsində arxayın yatan duyğuları təlatümə gətirdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Latum — is Latin for broad and may refer to: *the marine parasite Diphyllobothrium latum * Ligamentum latum , the Broad ligament of the uterus …   Wikipedia

  • latum — see CONDYLOMA LATUM …   Medical dictionary

  • Latum — Lank Latum Stadt Meerbusch Koordinaten …   Deutsch Wikipedia

  • latum —   See lata …   Etymological dictionary of grasses

  • Haus Latum — p3 Haus Lat(h)um Links das Wohnhaus, rechts im Vordergrund der Nordflügel der Scheune …   Deutsch Wikipedia

  • Lank-Latum — Stadt Meerbusch Koordinaten …   Deutsch Wikipedia

  • Jüdischer Friedhof Lank-Latum — Gesamtansicht im Schnee …   Deutsch Wikipedia

  • Diphyllobothrium latum — Fischbandwurm Fischbandwurm (Diphyllobothrium latum) Systematik Klasse: Bandwürmer (Cestoda) …   Deutsch Wikipedia

  • Diphyllobothrium Latum — Diphyllobothrium latum …   Wikipédia en Français

  • Diphyllobothrium latum — Diphyllobothrium latum …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”